Oznámenie o kongrese:

Jubilejný XXX.Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali


Prihláška na stravovanie, ubytovanie a kongresový poplatok na stiahnutie po kliknutí na príslušný link nižšie:

Formulár vo formáte PDF môžete stiahnuť, následne vyplniť a zaslať poštou alebo elektronicky na adresu: gulisova@sls.sk alebo na adresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Antónia Gulišová, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Registracny formular PDF

Formulár vo formáte Word môžete stiahnuť (po kliknutí na link nájdete v stiahnutých dokumentoch), následne elektronicky vyplniť a zaslať e-mailom na adresu: gulisova@sls.sk

Registracny formular Word


Bližšie informácie o kongrese nájdete v záložke OZNAMY a VZDELÁVANIE
Informácie o Slovenskej spoločnosti akupunktúry

 


Slovenská spoločnosť akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSA SLS) má v súčastnosti 230 členov. Združuje všeobecných lekárov, fyziatrov, algeziológov, neurológov, internistov, chirurgov, ortopédov, pediatrov, gynekológov, ako aj lekárov iných odborností, ktorí sa zaujímajú o akupunktúru. Cieľom našej spoločnosti je zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj vytvárať podmienky pre rozvoj odboru akupunktúra, podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore a rozširovať spoluprácu so zahraničnými odbornými spoločnosťami.

uvod

Slovenská spoločnosť akupunktúry

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Cukrová 3, 813 22 Bratislava